50 lat Szkoły Podstawowej nr 184

im. Ludwika Waryńskiego

w Łodzi

szkola@sp184lodz.edu.pl