ZAJĘCIA DODATKOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ZAJĘCIA DODATKOWE – PŁATNE, PROWADZONE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE – PŁATNE, PROWADZONE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE