Klasy 5c i 5d wraz ze swoimi wychowawcami w "LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI"

"P R O J E K T   E D U K A C Y J N Y"

realizowany w ramach
Informatyki, Wychowania Fizycznego
oraz
zajęć Fotograficznych i Dietetyki

Cel programu trzymaj formę:

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej oraz środowiska lokalnego poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.
Nasza szkoła podejmuje wiele działań promujących zdrowie.
Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 projekt skierowny jest do uczniów klas 5c i 5d.

i jest realizowany pod kierunkiem nauczycieli:
  1. Dawida Psyty - wychowawca klasy 5d, nauczyciel WF
  2. Krzysztofa Dzierbickiego - wychowawca klasy 5c, nauczyciel informatyki, fotograf
  3. Michała Jańca - nauczyciel WF, dietetyk

    Obejmuje omówienie treści z EDUKACJI ZDROWOTNEJ z wykorzystaniem TI