Informacja o obiadach

1. Wydawanie obiadów dla SP 184 odbywać się będzie od poniedziałku 13.09.2021 roku.
2. Posiłki dla osób zalegających z wpłatą za obiady w czerwcu 2021 nie zostaną wydane póki zaległość nie zostanie uregulowana.
3. Umowa na obiady szkolne wraz z regulaminem stołówki, oraz ogłoszeniem dla rodziców będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 184 i poprzez platformę Librus od dnia 01.09.2021
4. W poniedziałek, 13.09.2021 obiad zostanie wydany tylko tym osobom, które do czwartku 09.09.2021, do godziny 12:00 dostarczą podpisaną umowę z przedszkolem do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola. Wydawanie obiadów dla umów dostarczonych po godzinie 12:00 będzie miało miejsce we wtorek, 14.09.2021.

Pliki do pobrania:
Umowa na obiady