KONKURS "ZDROWYM BYĆ"

Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie, którego tematyką będzie:

Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas 5.
Wszyscy uczestnicy będą musieli zmierzyć się z testem oraz dwoma pytaniami otwartymi z tematyki podanej powyżej.

Konkurs przewidziany jest na kwiecień 2023r.
Chętni uczniowie zgłaszają się do wychowawcy klasy do końca marca 2023r.
Materiały do przygotowania się do konkursu będą udostępnianie w tej zakładce, cyklicznie przez nauczycieli prowadzących.