KONKURS "ZDROWYM BYĆ"

26 maja 2023 r. odbył się Konkurs "Zdrowym Być".

Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 18 pytań zamknietych i dwóch otwartych. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą teoretyczną związaną ściśle z aktywnością fizyczną, zdrowym trybem życia.
wyniki konkursu:

GRATULUJEMY :) :) :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie, którego tematyką będzie:

Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas 5.
Wszyscy uczestnicy będą musieli zmierzyć się z testem oraz dwoma pytaniami otwartymi z tematyki podanej powyżej.

Konkurs przewidziany jest na czerwiec 2023r.
Chętni uczniowie zgłaszają się do wychowawcy klasy do końca maja 2023r.
Materiały do przygotowania się do konkursu będą udostępnianie w tej zakładce, cyklicznie przez nauczycieli prowadzących.