ZADANIE

termin oddania pracy do oceny przypada na ostatnią lekcję w maju (30 maja 2023r.)
  • do oceny uczniowie oddają plik z projektem komiksu (projekt z programu PaintNet z warstwami) oraz wydruk w formacie A3
   lub
  • w plik prezentacji multimedialnej


  program PaintNet dostępny jest tutaj - PainNet
  pobierz program PaintNet