Sztuka na talerzu:

Na zajęciach z wychowawcą klasy, uczniowie wykonają zdrowe posiłki na warsztatach w Laboratorium Przyszłości.

Wcześniej na godzinach wychowawczych, uczniowie zostaną zapoznani z piramidą żywienia i jej głównymi założeniami.