zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ZAJĘCIA DODATKOWE – PŁATNE, PROWADZONE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE – PŁATNE, PROWADZONE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU
„WSZECHSTRONNY UCZEŃ – NA DRODZE DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”