Regulamin Pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 184
im. Honorowych Obywateli Miasta Łodzi

(obowiązuje od dnia 14.10.2021 r.)

ul. Syrenki 19 a
91 – 496 Łódź

 1. Z pływalni mogą korzystać:
 • grupy szkolne według ustalonego rozkładu zajęć pływalni,
 • osoby indywidualne lub grupy zorganizowane za okazaniem karty wstępu lub biletu w godzinach wyznaczonych przez kierownika pływalni.
 1. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratownika, a dla grup nauki lub doskonalenia pływania oraz innych zorganizowanych grup, dodatkowo w obecności instruktora lub trenera.
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
 3. W zajęciach pływania mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
 4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod wpływem środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa innych użytkowników nie będą wpuszczane na pływalnię.
 5. Nauka lub doskonalenie pływania na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 6. Na pływalnię wszystkie osoby z grupy wchodzą równocześnie pod opieką nauczyciela.
 7. Przed wejściem do przebieralni należy odzież wierzchnią oraz obuwie (schowane w worku) przekazać do szatni ogólnej i pobrać klucz do szafki.
 8. Na pływalni obowiązuje:
  • noszenie stroju kąpielowego,
  • noszenie czepka,
  • noszenie klapek lub trepów,
  • posiadanie ręcznika i środków do mycia.
 9. Grupy i osoby korzystające z pływalni uprawnione są do korzystania szatni (rozbieralni) na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być jak najszybciej opuszczona.
 10. Każdą osobę obowiązuje, przed pierwszym wejściem do wody, dokładne umycie się pod natryskiem.
 11. Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie ponosi odpowiedzialność ratownik i prowadzący zajęcia. Osoby te mają obowiązek sprawdzenia liczby uczestników przed, i po zajęciach.
 12. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. W szczególnych przypadkach (np. skorzystanie z toalety), każde wyjście i wejście na basen musi być zgłaszane ratownikowi.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzją ratownika i prowadzącego zajęcia.
 14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, a w szczególności:
  • wchodzić do wody bez zezwolenia,
  • biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
  • skakać do wody,
  • zanieczyszczać wody.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz sprzedaży, spożywania, wnoszenia i podawania napojów alkoholowych.
 16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Za zgubiony lub zniszczony kluczyk ponosi się odpowiedzialność materialną.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

 


pobierz pdf