Statut Szkoły

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 184

im. Honorowych Obywateli Miasta Łodzi

ul. Syrenki 19 a
91 – 496 Łódź

pobierz