Karta Dużej Rodziny

Procedura korzystania z pływalni
przy Szkole Podstawowej 184w Łodzi
przez
„Łódzką Kartę Dużej Rodziny”

 1. Celem procedury jest określenie i ujednolicenie zasad organizacji dotyczących systemu korzystania z pływalni przy SP 184 przez osoby posiadające
  „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” (zwanej dalej ŁKDR).
 2. Korzystanie z pływalni przez użytkowników ŁKDR jest bezpłatne.
 3. Posiadacze ŁKDR mogą korzystać z pływalni w sobotę w godz.:
  1200 – 1245   i   1245 – 1330
  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu swojego przyjścia.
  Preferujemy kolejność zgłoszeń.
 1. Użytkownicy ŁKDR mogą korzystać tylko z jednego wejścia (45 min.).
 2. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa liczba osób pływających z ŁKDR nie może być większa niż 20 osób w trakcie jednej godziny pływania.
 3. Dzieci nieletnie do lat 7 na pływalni SP 184 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 4. Osoby z ŁKDR mogą korzystać z pływalni po indywidualnym okazaniu Karty Dużej Rodziny.
 5. Użytkowników ŁKDR bezwzględnie obowiązuje Regulamin ogólny pływalni.

Dyrektor Szkoły 184