Cennik

CENNIK za 45 minut pływania rekreacyjnego

 

BILETY  JEDNORAZOWE (JEDNO  WEJŚCIE):

BILET ULGOWY – 12,00 zł

BILET NORMALNY – 15,00 zł

 

 

Bilety i karnety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do lat 26 (rocznikowo) i osobom niepełnosprawnym. Do nabycia biletu i karnetu ulgowego uprawniają ważne legitymacje: szkolna, studencka i osoby niepełnosprawnej.

Karnet ważny jest 2 miesiące

 

KARNET  MIESIĘCZNY TO MINIMUM 4 wejścia!

 

BILET W KARNECIE  NORMALNYM:

12,00 zł x ilość wejść

 

BILET  W  KARNECIE  ULGOWYM:

10,00 zł x ilość wejść

 

Łódzka Karta Dużej Rodziny korzysta z basenu bezpłatnie zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy pływalni i po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

SAUNA  (1 godz.) = 15,00 zł od osoby

SAUNA  (1 godz.) + wejście do basenu = 20 zł od osoby