Kalendarz roku szkolnego

1.09 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

do 14.10 – ślubowanie klas I

15.12 – 22.12 – wychowawcy zbierają opinie o ocenach zachowania

23.12 – 31.12 – przerwa świąteczna

19.12podania o egzamin klasyfikacyjny

do 10.01 – oceny na I okres są wystawione, po tym dniu ocen nie zmieniamy

16.01 – 29.01– ferie zimowe

6.04 – 11.04 – wiosenna przerwa świąteczna 

17.05 – 22.05 – wychowawcy zbierają opinię o rocznej ocenie zachowania

do 23.05oceny proponowane na koniec roku szkolnego są wystawione

23, 24, 25.05 – egzamin ósmoklasisty

24 – 26.05 – podania o egzamin sprawdzający

29.05 – podania o egzamin klasyfikacyjny

1.06 – 2.06 – egzaminy sprawdzające

do 7.06 – oceny wystawione (bez oceny opisowej wychowawców klas 1-3), po tym dniu ocen nie zmieniamy

13.06 – oceny opisowe wychowawców klas 1-3 są wystawione

12, 13, 14.06 – drugi termin egzaminu ósmoklasisty

16-19.06 – składanie podań o egzamin poprawkowy /do godz. 14.00/

23.06ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Rok szkolny 2022/2023 dzieli się na dwa okresy:

  • I okres 1.09.2022 r. – 29.01.2023 r.
  • II okres 30.01.2023 r.- 23.06.2023 r.

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE w roku 2022/2023

31.10 – poniedziałek

2 dni rekolekcji

2.05 – wtorek

23, 24, 25.05 – wtorek, środa, czwartek

9.06 – piątek