Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

14 1020 3408 0000 4402 0475 3515

 

Prezydium RR

Przewodniczący – Michał Bednarski

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Domańska

Skarbnik – Urbanowicz Wiktoria

Sekretarz – Kalinowska Agnieszka