Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

14 1020 3408 0000 4402 0475 3515

 

Prezydium RR

Przewodniczący – Michał Bednarski

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Domańska

Skarbnik – Piotr Kubacki

Sekretarz – Wiktoria Urbanowicz

 

Grupy robocze

Klasy I – III Magdalena Agaciak

Klasy IV – VI Magdalena Domańska, Anna Pamuła

Klasy VII – VIII Joanna Paul-Kańska