Nasz nowy Patron


28 marca 2023 r.

GŁOSOWANIE

WYBORY NOWEGO PATRONA SZKOŁY – WYNIKI GŁOSOWANIA:

  • Honorowi Obywatele Łodzi – 204 głosy,
  • Filmowa Łódź – 190 głosów,
  • Chmielewski Henryk Jerzy p. Papcio Chmiel  – 173 głosy,
  • Łódź Miasto Czterech Kultur      – 86 głosów,
  • Łódzcy Fabrykanci – 83 głosy.

Dziękujemy za udział w wyborach.


17 lutego 2023 r.
odbyło się spotkanie uczniów klas 4-7, którzy obejrzeli najlepsze prezentacje dotyczące kandydatów na Patrona naszej szkoły.

Klasa:

Wybór najlepszych prezentacji spośród wszystkich wykonanych przez poszczególne klasy nie był łatwy. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i kreatywność. Zapraszamy do dalszej zabawy, przed nami wybory Patrona, a po nich kolejne zadania do wykonania.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników, które uzyskała każda klasa za wykonanie dwóch zadań.

klasa/ kategoria zadanie 1 zadanie 2 łączna suma
1a 10 10 20
1b 10 10 20
1c 10 10 20
1d 10 10 20
1e 10 10 20
2a 10 10 20
2b 10 10 20
2c 10 10 20
2d 10 10 20
3a 10 10 20
3b 10 10 20
3c 10 10 20
3d 10 10 20
 
4a 8 8 16
4b 7 7 14
4c 10 9 19
4d 8 0 8
5a 6 7 13
5b 7 10 17
5c 8 8 16
5d 7 8 15
6a 6 0 6
6b 0 7 7
6c 10 10 20
6d 8 0 8
7a 7 5 12
7b 0 10 10
8a 7 9 16
8b 8 8 16
8c 0 0 0
8d 8 7 15
8e 6 8 14


LISTA KANDYDATÓW NA PATRONA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 184 W ŁODZI

(kolejność alfabetyczna)

  1. Chmielewski Henryk Jerzy p. Papcio Chmiel
  2. Filmowa Łódź
  3. Honorowi Obywatele Łodzi
  4. Łódzcy Fabrykanci
  5. Łódź Miasto Czterech Kultur


            Przez kilka ostatnich tygodni uczniowie naszej szkoły poznawali biografie i osiągnięcia lub historie wybranych przez społeczność szkolną kandydatów na Patrona, w związku z tym mieli również do wykonania zadania.

Uczniowie klas 1-3 przygotowywali mapę myśli i plakaty, a klasy 4 -8 plakaty oraz prezentacje multimedialne. Zanim przystąpiono do pracy, każdy poszukiwał ciekawostek o swoim kandydacie. Podczas godzin wychowawczych miały miejsce dyskusje, burze mózgów dotyczące tego, jak wykonać pracę, by przedstawić kandydata jak najlepiej.

              Powstały ciekawe plakaty, które tworzą galerię w naszej szkole, natomiast prezentacje będą pokazane podczas prelekcji poświęconej kandydatom na Patrona. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu akcjom wybierzemy spośród nich tego najwłaściwszego, którego imię będzie nosiła nasza szkołaW związku ze zmianą imienia szkoły zapraszamy wszystkich rodziców i społeczność lokalną do udziału
w WYBORZE KANDYDATÓW NA PATRONA.

Decyzja o nowym imieniu nie może być przypadkowa. Patron powinien nawiązywać
do historii lub współczesności Łodzi, województwa łódzkiego albo Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub planów szkoły na przyszłość.

Należy na kartce napisać imię i nazwisko lub nazwę kandydata na Patrona z krótkim uzasadnieniem (nie będą rozpatrywane  propozycje bez wyjaśnienia wyboru). Zgłoszenia trzeba wrzucić do urny znajdującej się przy portierni do 23.11.2022.
Lista z proponowanymi kandydatami zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
przy wejściu do szkoły dnia 25.11.2022.


REGULAMIN WYBORU KANDYDATÓW NA PATRONA 

PROCEDURA ZMIANY IMIENIA