Nasz nowy Patron

W związku ze zmianą imienia szkoły zapraszamy wszystkich rodziców i społeczność lokalną do udziału w WYBORZE KANDYDATÓW NA PATRONA.

Decyzja o nowym imieniu nie może być przypadkowa. Patron powinien nawiązywać
do historii lub współczesności Łodzi, województwa łódzkiego albo Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub planów szkoły na przyszłość.

Należy na kartce napisać imię i nazwisko lub nazwę kandydata na Patrona z krótkim uzasadnieniem (nie będą rozpatrywane  propozycje bez wyjaśnienia wyboru). Zgłoszenia trzeba wrzucić do urny znajdującej się przy portierni do 23.11.2022.
Lista z proponowanymi kandydatami zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
przy wejściu do szkoły dnia 25.11.2022.


REGULAMIN WYBORU KANDYDATÓW NA PATRONA 

PROCEDURA ZMIANY IMIENIA