Administracja

Sekretariat szkoły mieści się w pok. nr 113 E,
pracuje tu

p. Marta Fliszewska

telefon 42 – 658 -24-01

Funkcję SZKOLNEGO INSPEKTORA BHP
pełni

p. ANNA TUBEK

.

KIEROWNIKIEM GOSPODARCZYM
jest

p. ANNA TUBEK

(pok. nr 107E)