Administracja

Sekretariat szkoły mieści się w pok. nr 113 E,
pracuje tu

p. Marta Fliszewska

telefon 42 – 658 -24-01

Funkcję SZKOLNEGO INSPEKTORA BHP
pełni kierownik pływalni –

p. DANUTA SAKTURA,

która pracuje w godzinach 730-1530.

KIEROWNIKIEM GOSPODARCZYM
jest

p. ANNA TUBEK

(pok. nr 107E)