Historia Szkoły

 Oficjalne początki szkoły związane są z datą 1.09.1967 roku, jednak uroczyste przekazanie budynku szkolnego, mieszczącego się wówczas przy ul. Wielkopolskiej 70/72, odbyło się dopiero dnia 4.09.1967 roku. Otwarcie szkoły i inaugurację roku szkolnego uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miejskich i oświatowych.

W pierwszych latach działania szkoły, kiedy mieściła się ona w budynku przy ulicy Wielkopolskiej, jej dwupiętrowy gmach składał się z 20 izb lekcyjnych, 5 pracowni z zapleczem, 6 pomieszczeń administracyjnych, 2 gabinetów lekarskich, świetlicy, jadalni, kuchni, biblioteki, specjalnego pomieszczenia, w którym znajdowała się Izba Historii Szkoły, sali gimnastycznej z zapleczem na sprzęt sportowy, przebieralni z natryskami, szatni oraz pomieszczenia przeznaczonego na zbiórki harcerskie.
Dnia 22.05.1968 roku Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi i Kuratorium Okręgu Szkolnego, przychylając się do prośby kierownictwa szkoły, nadały Szkole Podstawowej nr 184 imię Ludwika Waryńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 1.06.1968 roku. Zaproszeni na obchody zostali przedstawiciele władz dzielnicy, kuratorium, rodzice i młodzież szkoły. Podczas uroczystości, rodzice przekazali na ręce pierwszego dyrektora szkoły – mgr Mariana Dylika, nauczyciela historii – sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Odbierając sztandar z rąk pana dyrektora, uczniowie złożyli stosowne przyrzeczenie i ślubowanie, którego pełne brzmienie zawiera kronika szkoły.

W początkowych miesiącach istnienia instytucji pierwszym kierownikiem szkoły została pani mgr Kamila Włazałek, a funkcję zastępcy pełniła wówczas Mirosława Czarnocińska. Jednak już 1.03.1968 roku, w połowie roku szkolnego, kierownik szkoły mgr Kamila Włazałek została powołana na stanowisko podinspektora szkolnego, a jej stanowisko objął mgr Marian Dylik, wspomniany już nauczyciel historii. Przez lata swojej działalności pedagogicznej dał się poznać jako bardzo wymagający i surowy dyrektor oraz nauczyciel, a jednocześnie niezwykle elokwentny i elegancki człowiek. Niezwykle pieczołowicie dbał o działalność i rozwój chóru szkolnego oraz orkiestry dętej, które były jego „oczkiem w głowie”. Swoją funkcję pełnił do 1990 roku, kiedy przeszedł na emeryturę i zastąpił go dyrektor Ryszard Jażdżewski.
W roku szkolnym 1968/69 na stanowisko zastępcy kierownika szkoły zostały powołane panie: Zenona Matuszak, która funkcję zastępcy w Szkole Podstawowej nr 184 pełniła przez 9 lat i pani mgr Zofia Filipiak.

W latach 1969 – 1972 funkcję drugiego zastępcy pełnił pan Józef Witczak, a przez następne dwa lata – pani mgr Halina Trybinkowska.Z początkiem roku szkolnego 1987/88 Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Syrenki 19a, gdzie mieści się do dziś, aktualnie (2017r.) dzieląc pomieszczenia z Gimnazjum nr 16.
Od 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły został pan Ryszard Jażdżewski, nauczyciel geografii.
W 1993 roku zarządzał 208 pracownikami, w tym 156 nauczycielami oraz 52 pracownikami administracji i obsługi.
Dyrektor Jażdzewski uruchomił w szkole Gospodarstwo Pomocnicze „Grosz”. Za jego czasów w szkole utworzono klasy o poszerzonym programie nauczania, które znakomicie się „sprawdziły” i z których wywodziło się duże grono laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych.

W szkole systematycznie odbywały się imprezy popołudniowe: 5-7 w ciągu roku dla każdego poziomu klas. W ramach tych spotkań organizowano konkursy przedmiotowe, artystyczne, imprezy rozrywkowe, turnieje sportowe, a także spotkania z ciekawymi ludźmi.


Obecna dyrektor – pani Ewa Kowalska-Fisiak, nauczyciel historii, swoją zaszczytną funkcję pełni od 2001 roku.
W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 184 uczy się 26 klas czyli 633 uczniów.
Niedawno elewacja szkoły została odnowiona i wyremontowana, na trzech pawilonach szkoły widać logo miasta Łodzi.

Szkoła składa się z trzech pięter. Na parterze znajdują się: portiernia, szatnie oraz sale klas I-III. Na pierwszym piętrze znajdują się: gabinety dyrektora i wicedyrektorów, pokój nauczycielski, pracownie klas I-VII, jadalnia oraz świetlica. Wiele sal w naszej szkole wyposażonych jest w bardzo przydatne i użyteczne w nowoczesnym nauczaniu tablice multimedialne. Drugie piętro w pawilonie E zajmuje biblioteka z pracownią multimedialną, czytelnia i gabinet pani pielęgniarki. Drugie i trzecie piętro w części pawilonów A i B zajmuje Gimnazjum nr 16. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 184 jest sala gimnastyczna, która w roku szkolnym 2015/2016 została całkowicie zmodernizowana.

Uczniowie bardzo chętnie korzystają z dostępnego w szkole basenu, przy którym działa Uczniowski Klub Sportowy Aquarius. Szkoła Podstawowa nr 184 posiada również nowoczesne boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, zbudowane w ramach programu „Orlik 2012”, a zatrudniony tam pan Piotr Oleksik, został w 2016r. wybrany najlepszym animatorem w całym kraju, otrzymując zaszczytny tytuł „Animatora Roku 2016”. Dla najmłodszych uczniów szkoła posiada na swoim terenie bardzo dobrze wyposażony plac zabaw.

W naszej placówce panuje przyjazna i rodzinna atmosfera. Zajęcia odbywają się w trybie dwuzmianowym. Dzieci objęte są opieką pielęgniarki oraz pedagoga i psychologa szkolnego. Naszym uczniom wpajany jest szacunek do drugiego człowieka i tradycji. Mogą oni rozwijać własne talenty oraz uzdolnienia naukowe i sportowe, w szczególności pływackie i siatkarskie, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach i kołach zainteresowań na terenie szkoły. Biorą także udział w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których niejednokrotnie osiągają tytuły laureatów i finalistów. Pływalnia, oddana do użytku w 1993 roku, stanowi wizytówkę naszej szkoły. Corocznie, młodzi sportowcy odnoszą znaczące sukcesy pływackie w województwie łódzkim.

Udział szkoły w różnych projektach oraz pomoc finansowa płynąca od Rady Rodziców przyczynia się do stałego remontowania i doposażania szkoły w pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy.