UNICEF

WSPARCIE FINANSOWE – UNICEF

W związku z kryzysem uchodźczym Łódź otrzymała dofinansowanie dzięki organizacji UNICEF. Środki są przeznaczone m.in. na edukację, działania prozdrowotne oraz integracyjne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do przyjmującej je społeczności lokalnej. Do najważniejszych działań, jakie zostaną sfinansowane dzięki wsparciu organizacji UNICEF, należy zapewnienie dodatkowego wyposażenia szkół, przedszkoli i żłobków w niezbędne meble, takie jak ławki i krzesła, a także sprzęt komputerowy, w tym wspomagający naukę języka oraz inne pomoce naukowe.

W ramach tej współpracy nasza szkoła otrzymała środki finansowe, aby również przygotować się do przyjęcia  dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Lato w mieście – organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla młodzieży uchodźców

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. na boisku Orlik były realizowane dodatkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne. Cel spotkań to wsparcie opiekuńczo – wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z integracją społeczną. Zajęcia miały charakter otwarty, były prowadzone od 9.00 do 21.00. Uczestniczące w nich dzieci z Ukrainy mogły rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, ale też nawiązać bliższe relacje z uczniami naszej szkoły.
W ramach otrzymanych środków udało się także zapewnić wyżywienie uczestnikom zajęć oraz zakupić sprzęt sportowy, środki czystości.

Inne działania realizowane w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków organizacji UNICEF:

 • wyposażenie pozaszkolnych klubów integracji wielokulturowej (zakup ławek, krzesełek, rzutników, tablic);
 • utworzenie zakładki na stronie szkoły z informacjami w języku ukraińskim;
 • zakup środków dydaktycznych i książek dla uchodźców z Ukrainy;
 • zapewnienie im obiadów;
 • zorganizowanie wycieczek integracyjnych:
  W ramach dofinansowania UNICEF udało się zorganizować wiele ciekawych wycieczek. Uczestniczące w nich dzieci z Ukrainy mogły zintegrować się z zespołem klasowym oraz poznać nowe i fascynujące miejsca w Polsce. Uczestniczyli również w przedstawieniach teatralnych.
  Pobyt w stolicy rozpoczął się wizytą i zabawą w Centrum Nauki Kopernik.

 

  • W październiku klasy 4 b i c wybrały się na wycieczkę do Warszawy

Następnie uczniowie najstarszymi ruchomymi schodami w Polsce udali się na Plac Zamkowy, spacerowali uliczkami Starego Miasta. Obejrzeli wiele warszawskich pomników: kolumnę króla Zygmunta, Małego Powstańca, Adama Mickiewicza, księcia Józefa Poniatowskiego przed Pałacem Prezydenckim, marszałka Piłsudskiego nieopodal Grobu Nieznanego Żołnierza. Tam byli świadkami składania wieńców przez delegację z Republiki Angoli.

Ostatnią atrakcją było podziwianie panoramy Warszawy z 33. piętra Pałacu Kultury i Nauki.

  • Wycieczka do Dobronianki miała miejsce 12.10.2022r.

Uczniowie kl.1c w Dobroniu najpierw mieli warsztaty plastyczne, gdzie dzieci ozdabiały dynie, które później zabrały do domu. Po warsztatach dzieci zwiedzały mini zoo z przewodnikiem. Na zakończenie dzieci zakupiły pamiątki w postaci maskotek – zwierzątek.
Wycieczka wszystkim się podobała.

  • Klasy 8b i 8c wybrały się na wycieczkę do Warszawy.

Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc. Byli w Ogrodzie  Saskim oraz przy .Grobie  Nieznanego Żołnierza. Udali się na  Krakowskie Przedmieście do Kolumny Zygmunta. Po drodze  uczniowie zwiedzili Pałac Namiestnikowski.

Na rynku zwiedzali  muzeum „Świat Iluzji”, gdzie świetnie się bawili. Po zwiedzaniu nadszedł czas na zakup pamiątek i zdjęcia z Warszawską Syrenką.

  • W teatrze

Klasy 3a, 3c, 4a i 5c wybrały się na wycieczkę do teatru Muzycznego na przedstawienie pt. „Alicja w krainie czarów”. Przez chwilę poczuliśmy się jak Alicja. Wpadliśmy do króliczej nory i wybraliśmy się we wspólną podróż po świecie, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje. Po niesamowitym występie mogliśmy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z główną bohaterką. Nasi  koledzy i koleżanki z Ukrainy byli bardzo zadowoleni. Podobały im się kolorowe stroje aktorów i piękna sala Teatru Muzycznego.