SALE GIMNASTYCZNE

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone na salach gimnastycznych
w roku szkolnym 2019/2020

Dni
tygodnia

Mała sal
gimnastyczna

Średnia sala
gimnastyczna

Duża sala gimnastyczna

poniedziałek karate

godz. 18.00 – 19.00

siatkówka

godz. 17.00 – 20.00

piłka nożna

godz. 17.30 – 18.30

wtorek

 

    piłka nożna

godz. 16.30 – 19.00

koszykówka

godz. 19.00 – 20.00

środa Pędziwiatry

godz. 14.30 – 16.00

piłka nożna

godz. 17.30 – 18.30

siatkówka

godz. 17.00 – 20.00

czwartek     piłka nożna

godz. 16.30 – 19.00

koszykówka

godz. 19.00 – 20.00

piątek karate

godz. 16.30 – 17.30

  siatkówka

godz. 17.00 – 20.00

 

Objaśnienia:

Football Academy Group – piłka nożna,          Między Szkolny Klub Sportowy „16” Łódź – siatkówka,

Klub KARATE „44” – karate,    Sportowa Akademia Malucha – koszykówka,  Pędziwiatry – tańce