Nabór do szkół podstawowych

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że w piątek 29.05.2020 r. o godzinie 15.00
system naboru do klas I na rok szkolny 2020/2021 zostanie automatycznie zamknięty.

 Prosimy o niezwłoczne wprowadzenie
do systemu zgłoszeń/wniosków
wraz z załącznikami podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów.


Nabór do szkół podstawowych

04 maja 2020 r. 

rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2020/2021:

Rekrutacja  będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem: więcej


Zasady naboru uczniów
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2020/2021 więcej


 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
  dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej,
  do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej. – więcej


 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
  dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej,
  do której został
  zgłoszony kandydat do klasy pierwszej. – więcej