Biblioteka

Kto czyta… ma piękne sny.

BIBLIOTEKA znajduje się na II piętrze w sali 112E,

pracuje tu p. Izabela Kowalik
Uczniowie są tu mile widziani

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

poniedziałki
środy
piątki

 
8:55 do 14:30

wtorki

 8:55 do 14:30

czwartki

8:00 do 14:30

Regulamin biblioteki szkolnej.

 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
 2. Wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. W bibliotece i czytelni nie wolno biegać i przeszkadzać innym w korzystaniu z księgozbioru
 4. Można wypożyczyć 3 książki jednorazowo na okres dwóch tygodni, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do jednorazowego wypożyczenia większej liczby książek.
 6. Jeżeli czytelnik chce zatrzymać książkę na dłuższy okres czasu, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie takiego samego tytułu jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę, wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki należy obchodzić się starannie.
 11. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 Zasady wypożyczenia podręczników szkolnych

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
 2. Udostępniane podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładkach.
 5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać.
 6. Rodzice składają oświadczenie, w którym przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu biblioteki szkolnej SP Nr 184 w Łodzi. Biorą na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna  podręczniki i książki będące w zarządzaniu biblioteki szkolnej SP Nr 184 w Łodzi w przypadku jej zniszczenia, niewłaściwego użytkowania lub zagubienia.

Małgorzata Nowak, bibliotekarz.