Przydatne telefony

Przydatne telefonyPrzydatne telefony

Pływalnia szkolna 42 658-11-07
Kuratorium Oświaty w Łodzi 42 637-70-55
Kuratorzy VII Wydz. d/s Rodziny i Nieletnich 42 664-07-83
Wydział Edukacji UM Łodzi 42 638-48-33
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(w Łodzi, ul.Marysińska)
42 640-63-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(w Łodzi, ul. Tybury)
42 640-70-15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(w Łodzi, ul. Motylowa)
42 659-25-00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łodzi, ul. Motylowa 3
42 659-15-81
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(całodobowy)
42 630-11-02
Centrum Służby Rodzinie 42 682-20-22
Poradna Wspierania Rozwoju i Terapii Dziecka
(ul. Hipoteczna 3/5)
42 653-76-75
Fundacja „Opoka” 42 630-61-80
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym
„Uwolnienie”
42 640-62-40
Ośrodek Terapii Rodzin 42 640-65-91
Poradnia Antynikotynowa 42 633-26-12
Poradnia Terapii Odwykowej 42 633-08-59
Niebieska Linia 801 120 002
Polski Instytut Eriksonwski
(terapia)
42 688-48-60