Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 30.08  – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych (godz. 17.00 ) – w swoich salach,

12.09 – zebrania rodziców uczniów kl.1- 8 – przeprowadzenie wyborów do Rady  Rodziców

17.10 – konsultacje z rodzicami uczniów  kl. 1-8

19.12 – konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1-8, powiadomienie o przewidywanych jedynkach i obniżonej ocenie z zachowania

23.01 – zebrania rodziców uczniów kl.1- 8

19.03 – konsultacje z rodzicami kl. 1-8

16.04  – konsultacje z rodzicami kl. 1-8 oraz zebrania z rodzicami uczniów klas 8

28.05– zebrania z rodzicami uczniów kl.1-8.