Harmonogram spotkań z rodzicami 2020/2021

8 września 2020 – zebrania z rodzicami o godz. 17.00 – klasy IV- VIII, o godz. 18.00 – klasy I- III
20 października 2020 – konsultacje
15 grudnia 2020 – konsultacje
26 stycznia 2021 – zebrania z rodzicami o godz. 17.00 – klasy IV- VIII, o godz. 18.00 – klasy I- III
9 marca 2021 – konsultacje z rodzicami
18 maja 2021 zebrania z rodzicami