Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Karta zgłoszenie dziecka obwodowego –>pobierz (kartę można zostawić w sekretariacie szkoły lub zeskanowaną wysłać na adres mailowy kontakt@sp184.elodz.edu.pl do 11 czerwca)

Karta zgłoszenie dziecka spoza obwodu –>pobierz (kartę można zostawić w sekretariacie szkoły lub zeskanowaną wysłać na adres mailowy kontakt@sp184.elodz.edu.pl do 11 czerwca)

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem:

  • 04.05-02.06.2021 r. do godz. 15.00 – rekrutacja do klas pierwszych w formie naboru elektronicznego na rok szkolny 2021/2022;
    W dniach 25-27.05.2021 r. nie będzie możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem ze względu na egzaminy uczniów klas ósmych.
  • 07 – 08.06.2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 15.06.2021 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 16.06. do 21.06.2021 r. do godz. 15.00- składanie w systemie elektronicznym przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia;
  • 22.06.2021 r. do godz. 15.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

 

Wszelkie informacje na temat naboru znajdziecie Państwo na stronie internetowej UMŁ: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/