Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi

Szanowni Rodzice,

rekrutacja do I klas w roku szkolnym 2022/2023 będzie odbywać się w
terminie:4 maja – 2 czerwca 2022 r. do godziny 15:00.
Prosimy jednak nie czekać do ostatniej chwili.
Każdy z Państwa musi zalogować się na platformie:
https://lodz.elemento.pl/elemento-parents/main.action
W przypadku dzieci obwodowych wypełniają Państwo zgłoszenie, natomiast spoza obwoduwniosek.
Gdy wydrukujecie już wszystkie dokumenty z platformy, pamiętajcie je podpisać i dostarczyć do szkoły.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są również o wydrukowanie załączników, które były dołączone do wniosku:
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/ – pliki (na dole strony).
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie dodatkowo naszej karty zgłoszenia:
Karta zgłoszenie dziecka obwodowego –>pobierz
Karta zgłoszenie dziecka spoza obwodu –>pobierz
Na stronie Urzędu Miasta Łodzi  znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o rekrutacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
42 6582401 lub kontakt@sp184.elodz.edu.pl
Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godz. 8.00- 15.30
Pozostałe terminy:
20 czerwca 2022 do godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
21.06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz.15.00 – składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.
27.06.2022 do godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.