Organizacja Szkoły


Sekretariat

Administracja

Pedagog

Psycholog


Biblioteka


Świetlica

Jadalnia

Opieka medyczna

Wypadek dziecka