Jadalnia

W naszej stołówce pracują:
pani Dorota Wasiak
przy dużej pomocy
p. Agnieszki Kwapiszewskiej
oraz
p. Anety Lankiewicz-Matuszczak.

Obiady można wykupić w kasie Przedszkola Miejskiego NR 231 (tuż obok naszej szkoły).
Stołówka mieści się w sali 118 E (I piętro).

ZASADY OPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE

Informujemy, że od 1.09.2018r. uległy zmianie zasady opłat za obiady szkolne. Podstawą korzystania z obiadów jest zawarcie umowy   z Przedszkolem 231, które przygotowuje posiłki. Termin podpisywania umów w kasie Przedszkola od 3.09.2018r. Zlikwidowane są wpłaty gotówkowe wobec czego będziemy płacić tylko przelewem ( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu kwoty na dany miesiąc) na konto bankowe: 95156000132030774830000006.

Za wrzesień płacimy po końcowym rozliczeniu do 10.10.2018r.

Informacje o wysokości opłat za obiady będzie można uzyskać od             2-go dnia roboczego każdego miesiąca.

Zgłoszenia nieobecności dziecka przyjmowane są w tym samym dniu, najpóźniej do godz. 9.00 pod numerem telefonu 42 658 19 64.

W  nazwie przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę.