Jadalnia

W naszej stołówce pracują:
pani Dorota Wasiak
przy dużej pomocy
p. Agnieszki Kwapiszewskiej
oraz
p. Anety Lankiewicz-Matuszczak.

Obiady można wykupić w kasie Przedszkola Miejskiego NR 231 (tuż obok naszej szkoły).
Stołówka mieści się w sali 118 E (I piętro).

ZASADY OPŁAT ZA OBIADY SZKOLNE

Informujemy, że od 2.10.2018r. uległy zmianie zasady opłat za obiady szkolne. Podstawą korzystania z obiadów jest zawarcie umowy z Przedszkolem 231, które przygotowuje posiłki.
umowa – obiady

Informację o wysokości opłat za obiady będzie można uzyskać od 3-go dnia roboczego

Informację o należności do zapłaty można uzyskać telefonicznie: +48(42) 658-19-64 od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00, lub via e-mail: obiady.szkolne@pm231.elodz.edu.pl

W  nazwie przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wpłaty miesięcznej opłaty za wyżywienie należy dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola:
63 1240 1037 1111 0011 0912 5485

Nieobecność dziecka (choroba, wycieczka i inne) należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie do
Przedszkola pod numer 42 658-19-64 najpóźniej do godziny 9.00 w dniu nieobecności