Projekty, innowacje

„Flażoletujemy” klasa 3 b

Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Autorem innowacji jest:
Joanna SZYMAŃSKA – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
wychowawca kl. 3B
Czas trwania:
IX 2015 r. – VI 2017 r.
Podsumowanie innowacji:
CZERWIEC 2017 r.
Uczestnicy projektu:
Uczniowie kl. 3B

„SZKOŁA Z KSIĄŻKĄ”
oraz
„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Koordynatorem projektu jest:
Jolanta Michalak –  nauczyciel bibliotekarz
Czas trwania:
2015/2016
Uczestnicy projektu:
Cała szkoła

„POZNAJEMY RÓŻNE KRAJE”

Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Koordynatorami projektu są:
Edyta MALINOWSKA – wychowawca kl. 2B
Joanna SZYMAŃSKA – wychowawca kl. 3B
Czas trwania:
2015/2016
Uczestnicy projektu:
Klasy 2B i 3B

 „ZDROWE, NIETRUDNE”
Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Autorami projektu są:
Anna TERPIAŁ-MARCHEL – wych. kl. 1A
Edyta MALINOWSKA – wych. kl. 1B
Agnieszka STOLARCZYK – wych. kl. 2C
Anna KĘPSKA – wych. kl. 2D
Barbara ŚWIDER – wych. kl. 2E
Aneta RUTKOWSKA – wych. kl. 3B
Czas trwania:
2015/2016
Uczestnicy projektu:
Klasy: 1A, 1B, 2C, 2D, 2E i 3B

„Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM”
Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Koordynatorami projektu są:
Agnieszka STOLARCZYK – wychowawca kl. 3C
Anna KĘPSKAwychowawca kl. 3D
Czas trwania:
2015/2016
Uczestnicy projektu:
Uczniowie klas 3C i 3D

„PŁYWAJ ZDROWO NA SPORTOWO”
Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Program jest realizowany przez:
Andrzeja KOSTARSKIEGOnauczyciela pływania
Grzegorza PUCHACZAnauczyciela pływania
Uczestnicy programu:
Uczniowie klas 1F, 2 E i 3C

Innowacja autorstwa Arkadiusza Kurkowskiego
„WIĘCEJ NIŻ PŁYWAĆ”
Miejsce:
SP NR 184 w Łodzi
ul. Syrenki 19a
Innowacja jest realizowana przez:
Ewę STĘPIEŃ – nauczyciela pływania
Włodzimierza MICHALAKA-NOWAKA – nauczyciela pływania
Uczestnicy innowacji:
Uczniowie klasy 2D