Współpraca i podziękowania

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców,
a konkretnie:

pani Małgorzacie Andrzejewskiej-Indraszczyk,
panu Sławomirowi Stanisławskiemu
i panu Jarosławowi Gronowskiemu,

którzy w czasie ferii spędzili w szkole wiele godzin
(łącznie z sobotami i niedzielami)
przygotowując sprzęt multimedialny
oraz naszą sieć internetową do nowych potrzeb.

Drodzy Państwo bez Was nie poradzilibyśmy sobie.

Uczniowie,
Nauczyciele,
Dyrekcja SP 184 w Łodzi.

Serdeczne podziękowania
za współpracę, pomoc i zaangażowanie
w wystrój pracowni komputerowej

dla:

Pani Małgorzaty Indraszczyk

 

Dziękujemy za nową pracownię informatyczną 🙂