Wywiadówki

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 31.08  – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych (godz. 17.00 ) – w swoich salach, 1d

18.09 – zebrania rodziców uczniów kl.1- 8 – przeprowadzenie wyborów do Rady  Rodziców

16.10 – konsultacje z rodzicami uczniów  kl. 1-8

20.11– zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów  kl. 1-8

18.12 – konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1-8, powiadomienie o przewidywanych jedynkach i obniżonej ocenie z zachowania

29.01–  wywiadówki klas 1-8

19.03 – zebrania z rodzicami uczniów kl.8

9.04  – konsultacje z rodzicami kl. 1-8

14.05– zebrania z rodzicami uczniów kl.1-8powiadomienie o proponowanych ocenach