Wywiadówki 2019/2020

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

28.08  – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych (godz. 17.00) – w swoich salach

17.09 – zebrania rodziców uczniów kl.1- 8 – przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

15.10 – konsultacje z rodzicami uczniów  kl. 1-8

10.12 – konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1-8, powiadomienie o przewidywanych jedynkach i obniżonej ocenie z zachowania

28.01–  wywiadówki klas 1-8

25.02  – konsultacje z rodzicami kl. 1-8

31.03 – konsultacje i zebrania z rodzicami uczniów kl. 8

19.05– zebrania z rodzicami uczniów kl. 1-8powiadomienie o proponowanych ocenach

  

Zebrania odbywają się jednego dnia dla wszystkich klas – klasy starsze godz. 17.00, klasy młodsze – 18.00.

Propozycja sal dla klas młodszych, które mają wspólne klasy: 106C, 101B, 201A