Wywiadówki

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 • 31.08  – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych ( godz. 17.00 ) – w swoich salach
 • 18 i 19.09 – zebrania rodziców uczniów kl.1- 7– przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców
 • 17.10 – konsultacje z rodzicami uczniów  kl. 1-7
 • 20 i 21.11- zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów  kl. 1-7
 • 19.12 – konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1-7, powiadomienie o przewidywanych jedynkach i obniżonej ocenie z zachowania
 • 22 i 23.01-  wywiadówki klas 1-7
 • 5 i 6.03 – konsultacje z rodzicami uczniów kl.1-7
 • 17.04  – konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1-7
 • 14 i 15.05- zebrania z rodzicami uczniów kl.1-7 – powiadomienie o proponowanych ocenach

Pierwszego dnia zebrania mają zawsze klasy 1-3, drugiego dnia – klasy 4-7

 

SALE PODCZAS ZEBRAŃ W GODZ. 17:00 – 19:00
Zebrania odbywać się będą przez dwa dni
w salach pawilonu A, B, czytelni i świetlicy.

Pierwszego dnia zawsze będą klasy I – III:

 • 1a – 101B
 • 1b – 103B
 • 1c – 104B
 • 1d – 105B
 • 2a – 107B
 • 2b – 109B
 • 3a – 104A
 • 3b – 103A (+krzesełka)
 • 3c – 108A
 • 3d – 109A
 • 3e – 111A
 • 3f – 106A

Drugiego dnia klasy IV – VII:

 • 4a – świetlica
 • 4b – czytelnia (+krzesełka)
 • 4c – 103 A ( + krzesełka)
 • 4d – 101B
 • 4e – 109A
 • 5a – 105B
 • 5b – 111A
 • 5c – 107B
 • 6a – 103B
 • 6b – 106A
 • 6c – 104B
 • 7a – 108A
 • 7b – 109B
 • 7c – 104AKONSULTACJE Z RODZICAMI W GODZ. 17.00-19.00

 

 • 4a – 102b
 • 4b – czytelnia (+krzesełka)
 • 4c – 103 A ( + krzesełka)
 • 4d – 101B
 • 4e – 109A
 • 5a – 105B
 • 5b – 111A
 • 5c – 107B
 • 6a – 103B
 • 6b – 106A
 • 6c – 104B
 • 7a – 108A
 • 7b – 109B
 • 7c – 104A

Klasy 1-3 – mają konsultacje w klasach , z wyjątkiem:

 • 3d- 009C
 • 3e-106C
 • 3f-111C

Nauczyciele niemający wychowawstwa przebywają w pokojach nauczycielskich,
a podczas rozmów z rodzicami korzystają z rozstawionych na korytarzach stolików,
zapraszając do nich rozmówców.