Karta Dużej Rodziny

Procedura korzystania z pływalni
przy Szkole Podstawowej 184w Łodzi
przez
„Łódzką Kartę Dużej Rodziny”

  1. Celem procedury jest określenie i ujednolicenie zasad organizacji dotyczących systemu korzystania z pływalni przy SP 184 przez osoby posiadające „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” (zwanej dalej ŁKDR).
  2. Korzystanie z pływalni przez użytkowników ŁKDR jest bezpłatne.
  3. Posiadacze ŁKDR mogą korzystać z pływalni w każdy wtorek i czwartek w godz.: 2015 – 2100 oraz w sobotę w godz.: 1200 – 1245 i 1245 – 1330 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu swojego przyjścia. Preferujemy kolejność zgłoszeń.
  4. Użytkownicy ŁKDR mogą korzystać tylko z jednego wejścia (45 min.).
  5. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa liczba osób pływających z ŁKDR nie może być większa niż 20 osób w trakcie jednej godziny pływania.
  6. Dzieci nieletnie do lat 12 na pływalni SP 184 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
  7. Osoby z ŁKDR mogą korzystać z pływalni po indywidualnym okazaniu Karty Dużej Rodziny.
  8. Użytkowników ŁKDR bezwzględnie obowiązuje Regulamin ogólny pływalni.

Dyrektor Szkoły 184
Ewa Kowalska-Fisiak