Ważne terminy

na rok szkolny 2018/2019

27.08 – RADA PEDAGOGICZNA cz.1 kończąca rok szkolny 2017/2018

28.08-   Rada szkoleniowa RODO i rada organizacyjna na rok szkolny  2018/2019

31.08 – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych- wychowawców klas pierwszych (godz.17.00 )

3.09 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO-dwie tury

17.09RADA PEDAGOGICZNA , cz. 2

17.09 – zebrania rodziców uczniów kl.1 – 8 – przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców, godz.17.00

do 30.09 – nauczyciele klas pierwszych przeprowadzają diagnozę ,,0”

9.10 – ślubowanie klas I

16.10 – konsultacje z rodzicami uczniów  kl. 1-8

20.11 – zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów  kl.1-8

18.12 – konsultacje z rodzicami uczniów kl. 1-8, powiadomienie o przewidywanych jedynkach i obniżonej ocenie zachowania

22.12 – 1.01 – przerwa świąteczna
(2.01 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

7.01 – 11.01 – wychowawcy zbierają opinie o ocenach zachowania

18.01– podania o egzamin klasyfikacyjny – oceny na I okres są wystawione /ocen nie zmieniamy/

24.01RADA  PEDAGOGICZNA

29.01 – wywiadówki kl.1-8 godz.17.00

11.02-24.02– ferie zimowe

19.03 – zebrania z rodzicami uczniów kl.8

15, 16, 17.04 – egzamin ósmoklasisty

18.04 – 23.04     – przerwa wiosenna świąteczna 

9.04  – konsultacje z rodzicami kl. 1-8

6.05 – 10.05 – wychowawcy zbierają opinię o rocznej ocenie z  zachowania

14.05 – zebrania z rodzicami uczniów kl.1-8 – powiadomienie o proponowanych ocenach

14 – 16.05     – podania o egzamin sprawdzający

3, 4, 5.06 – drugi termin egzaminu ósmoklasisty

5.06 – 7.06    – egzaminy sprawdzające

7.06   – ostatni dzień obserwacji zachowania ucznia starającego się o podwyższenie oceny

7.06   – oceny wystawione /nie zmieniamy/ – podania o egzamin klasyfikacyjny

10-13.06 -składanie podań o egzamin poprawkowy /do godz.14.00/

13.06RADA PEDAGOGICZNA

21.06ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

08.2019  – RADA PEDAGOGICZNA

Rok szkolny 2018/2019 dzieli się na dwa okresy:
I okres 3.09.2018r. – 25.01.2019r.
II okres 28.01.2019r.- 21.06.2019r.

DODATKOWE DNI WOLNE w roku 2018/2019
2.11 – piątek
2.01 – środa
15, 16, 17.04 – poniedziałek, wtorek, środa
2.05- czwartek