Szanowni rodzice!

Na stronie Librus znajdziecie Państwo maila z informacjami nt. przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium lub zasiłku szkolnego.


W poszczególnych załącznikach znajdują się:
– regulaminy przyznawania pomocy,
– wzory wniosków o przyznanie świadczenia,
– terminy oraz miejsca dyżurów pracowników   Wydziału Edukacji, którzy przyjmą Państwa wniosek, ale też udzielą szczegółowych informacji. Dyżury odbywać się będą w dniach: 26.08 – 13.09.2019r. w wyznaczonych szkołach.
  
Z załączonej dokumentacji wynika, że cała procedura związana z przyznawaniem pomocy materialnej odbywa się teraz poza pracownikami szkoły.
Od 15 sierpnia na stronie Urzędu Miasta Łodzi ukażą się szczegółowe informacje dla wnioskodawców.

 Podaję link do strony:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Mariola Rżanek – pedagog SP 184