28.03.2017 r. – Nowa Pracownia Komputerowa

W dniu dzisiejszym Pani

Dyrektor Ewa Kowalska-Fisiak wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Panią Małgorzatą Indraszczyk uroczyście otworzyły nową pracownię komputerową.