Tydzień kodowania

W dniach 18-22 września obchodziliśmy w klasach 1-3
tydzień kodowania.

Uczniowie wymieniali się między klasami zaszyfrowanymi tekstami,
rysowali obrazki na kratownicy według podanego kodu,
a także samodzielnie kodowali swoje rysunki.

A w ostatnim dniu zakodowany został taniec do wybranej melodii!

Koordynatorami wydarzenia były:
Edyta Malinowska oraz p. Martyna Wyrzykowska.