Zapraszamy…

Zebranie

wychowawców z rodzicami
uczniów klas pierwszych

odbędzie się
31.08 (piątek)
o godzinie 17:00