Konkurs Historyczno – Informatyczny

Zapraszamy
do udziału w konkursie
Historyczno – Informatycznym
VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Pracę multimedialną o Żołnierzach Wyklętych
(można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła)

pomogą Wam przygotować Koordynatorzy i konsultanci konkursu, którymi w szkole są:

 • p. Ewa Kowalska Fisiak
 • p. Iwona Drzeń
  – pomoc w zakresie treści zamieszczonych w prezentacji

oraz

 • p. Krzysztof Dzierbicki 
  – pomoc techniczna przy wyborze programu oraz wykonaniu pracy multimedialnej

Chętni do udziału w konkursie zgłaszają chęć udziału
(i otrzymują zgody dla rodziców)
do p. K. Dzierbickiego do 10 stycznia 2019 r.

——————————————————————–

Parametry prac konkursowych:

 1. Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min.
 • Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest u p. Dzierbickiego sala 112B).

Termin oddawania prac konkursowych – 1 marca 2019 r.


Polecana bibliografia i strony internetowe
związane z tematem Konkursu:

 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.
 • Bechta Mariusz, Jata ’44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.
 • Bechta Mariusz, Leszek Żebrowski, NSZ na Podlasiu w walce systemem komunistycznym
 • latach 1944-1952, wyd. ZŻNSZ, Siedlce 1998.
 • Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.
 • Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego „Radzyń Podlaski” w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.
 • Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956), 1995.
 • Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956, 2011.
 • Sierchuła Rafał, Historia człowiek myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), wyd. IPN, Poznań 2013.
 • W marszu i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, reprint wyd. z 1948.
 • Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992.
 • Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010.
 • Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008.
 • Żebrowski Leszek, Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach, Warszawa 2014.
 • Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996.
 • Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski, Warszawa
 • Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u nauczycieli koordynatorów konkursu w naszej szkole