Nasze klasy w Świątecznej oprawie

K O N K U R S
Najpiękniejszy Świąteczny wystrój klasy

I miejsce – 8c i 6c
II miejsce 5d
III – 7b