Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2023 roku
szkoła nasza
zamieniła się w miejsce pełne radości,
uśmiechów i dumy.

Powód?

Dzień Edukacji Narodowej. Święto, które hołduje trudowi i zaangażowaniu naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Apel z tej okazji był prawdziwie wyjątkowy, pełen wzruszeń i podziękowań.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnu narodowego, który wszyscy śpiewaliśmy z dumą w oczach. Następnie dyrektor szkoły, Pani Danuta Krysiak, powitała zebranych gości, uczniów, nauczycieli, pracowników. W swoim przemówieniu podkreśliła wagę roli nauczycieli w kształtowaniu przyszłości naszego społeczeństwa oraz podziękowała im za ich trud, pasję i poświęcenie w pracy z uczniami.
Następnie przyszedł czas na wręczenie nauczycielom i pracownikom szkoły nagród. Ich twarze świeciły dumą, gdy otrzymywali symboliczne gesty uznania za swoją ciężką pracę. Każdy z laureatów został nagrodzony okolicznościowym dyplomem. Wśród nich nie zabrakło nauczycieli, którzy wyróżnili się wyjątkową pasją, zaangażowaniem oraz innowacyjnymi metodami nauczania.
W związku ze zmianą imienia naszej szkoły w tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody dla uczniów. Z każdej klasy został wybrany jeden uczeń, który otrzymał tytuł Honorowi wśród nas. Uczniowie Ci zostali uhonorowani za swoją postawę, zaangażowanie w życie szkoły oraz pomoc innym uczniom.
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej był nie tylko momentem podziękowań i uznania, ale także okazją do zjednoczenia społeczności szkolnej. Uczniowie i nauczyciele razem świętowali swoje osiągnięcia i cele, wzmacniając więzi, które łączą ich na co dzień w szkolnych murach. Ten dzień był prawdziwym świętem edukacji, której sercem są niezwykli nauczyciele i ich utalentowani uczniowie.

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN