Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w naszej szkole został doposażony
kwotą  4166zł
w ramach dotacji celowej  ze środków
budżetu państwa
otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.