EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

„Żadna nauka nie wzmacnia
tak wiary w potęgę umysłu
ludzkiego, jak matematyka.”
Hugo Steinhaus


W tym roku już po raz szesnasty będziemy obchodzić w Łodzi  EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI. Tym razem odbędzie się w okresie od 19 do 23 listopada pod hasłem: „Matematyczne inspiracje”

W tym roku Polskie Towarzystwo Dysleksji – oddział łódzki – zwraca uwagę na problematykę nauczania matematyki. Celem podjętych działań przez stowarzyszenie jest inspirowanie nauczycieli do działań mających na celu zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki poprzez  pokazywanie różnych podejść, metod i sposobów angażujących różne zmysły i aktywności uczniów, a poprzez to wzmacnianie motywacji do uczenia się matematyki. Stowarzyszenie i osoby zaangażowane w organizację ETŚD na terenie szkoły chcą pokazać dzieciom i młodzieży, że nauka matematyki może być przyjemna, pełna radości, a przy tym skuteczna i przydatna w życiu codziennym.

W ramach obchodów ETŚD na terenie szkoły zostaną zorganizowane następujące działania:

  • W klasach I – III zostanie przygotowana wystawa prac plastycznych związanych z matematyką ukrytą w życiu codziennym.
  • W klasach IV- VI zostanie przygotowana wystawa plakatów dotyczących matematyki wokół nas.
  • W klasach VII –VIII zostaną przygotowane przez uczniów referaty dotyczące znanych matematyków /i osób z dziedzin pokrewnych/, którzy byli dyslektykami.

Rodziców i nauczycieli zainteresowanych tym tematem zachęcam do udziału w  konferencji pt.: „Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych”. Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. w godz. 14.00-17.00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi ul. Wólczańska 202, w sali nr 220. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres organizacja@wodn.lodz.pl do dnia 19 listopada 2018 r.

Zachęcam wszystkich do zwiększania swojej świadomości o dyskalkulii oraz inspirowania dzieci i młodzieży do poznawania matematyki od przyjemniejszej strony.

Izabela Szafarczyk
Psycholog / Pedagog
Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN