Ogólnołódzki konkurs informatyczny

Historia kodem zapisana, organizowany przez ŁCDNiKP.

(do 25 lutego oddać prace do nauczyciela informatyki Pani Joanny Malinowskiej)

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (od 9-11 lat i od 12-15 lat) z klas IV-VIII z terenu Łodzi.

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory prac w dwóch kategoriach:
pracę multimedialną prezentującą historię rodzinnego miasta lub wybranego wydarzenia wykonana w programie Scratch przez uczniów klas IV-VI (kategoria I).
grę edukacyjną związaną z historią rodzinnego miasta lub wybranego wydarzenia wykonana w programie Scratch przez uczniów klas VII-VIII (kategoria II).