ZAWODOWIEC 2019

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII
do udziału w
konkursie

ZAWODOWIEC 2019

Konkurs odbędzie się w kategoriach:

  • Plakat
  • Fotografia
  • Prezentacja multimedialna

Praca ma przedstawiać wybrany, wymarzony zawód i charakterystykę wykonywanych czynności.

Dopuszcza się zespołowe przygotowanie prac, maksymalnie dwie osoby.

Szczegółowe informacje u nauczycieli
plastyki
Małgorzaty Nycz
informatyki
Krzysztofa Dzierbickiego

Wymogi poszczególnych kategorii:

  • Plakat – format powyżej A4, technika dowolna
  • Fotografia – trzy zdjęcia, format minimum 15×20 cm, technika dowolna
  • Prezentacja multimedialna – wykonana w formacie Power Point lub innych programach multimedialnych, zawierać powinna maksymalnie 30 slajdów

Każda z prac konkursowych musi być opatrzona tytułem, danymi personalnymi uczestnika/ów oraz adresem szkoły. Proszę również podać imię i nazwisko nauczyciela, który był opiekunem autora pracy konkursowej.

Termin oddawania prac 1 kwietnia 2019 r.

Written by 

Krzysztof Dzierbicki - nauczyciel informatyki w SP 184, webmaster strony sp184lodz.edu.pl, fotograf, edukator.dzierbicki.pl, administrator szkolnej sieci LAN