Czas pracy pływalni „SYRENKA” w czasie ferii zimowych