wycieczka do Muzeum Przyrodniczego w Łodzi

uczniowie klasy…

 8c wraz z nauczycielami p. B. Olszową i p. A. Urbaniak
oraz 6d wraz z nauczycielami p. B.Olszowa i p. A. Jaśkiewicz

uczestniczyli w wyciece do Muzeum Przyrodniczego w Łodzi

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji na temat ewolucji i różnorodności form życia na Ziemi, pochodzenia człowieka .