AKCJA BohaterON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „BohaterON – włącz historię!”. Jest to ogólnopolska kampania realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria. Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Działaniom organizacji przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja –Pomoc.

Nasi wspaniali uczniowie przygotowali wiele pięknych prac upamiętniających Powstanie Warszawskie. Zostały one przesłane do Fundacji, a następnie będą przekazane żyjącym Powstańcom Warszawskim. Dziękujemy uczniom za wykonanie historycznych prac oraz nagranie filmików dla Powstańców. Doceniamy Wasze zaangażowanie i propagowanie akcji historycznej.
Aneta Adamczyk, Sylwia Stolińska, Małgorzata Nowak

Written by 

Rafał Migowski