Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Klasa Godzina rozpoczęcia Miejsce spotkania
z wychowawcą
Wejście
1a 11.45 sala gimnastyczna wejście główne kl.1-3
1b 11.45 sala gimnastyczna wejście obok pływalni
1c 12.30 sala gimnastyczna wejście główne kl.1-3
1d 12.30 sala gimnastyczna wejście obok pływalni
2a 9.00 110C wejście główne kl.1-3
2b 9.00 105C wejście obok pływalni
2c 9.00 007C wejście przy placu zabaw
do pawilonu C
2d 9.45 006C wejście obok pływalni
3a 9.45 104C wejście główne kl.1-3
3b 9.45 008C wejście przy placu zabaw
do pawilonu C
3c 10.30 106C wejście obok pływalni
3d 10.30 201A wejście główne kl.1-3
4a 11.15 109C wejście główne kl.1-3
4b 11.15 005C wejście obok pływalni
4c 12.00 205B wejście główne kl.1-3
4d 12.00 004C wejście obok pływalni
5a 9.00 104B wejście główne kl.4-8, wzdłuż szatni,
potem schodami po lewej
5b 10.30 106A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po lewej
5c 9.45 301A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po prawej
5d 9.00 203B wejście obok placu zabaw, potem schodami
po prawej
6a 9.00 104A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po lewej
6b 9.45 108A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po lewej
7a 11.15 105B wejście główne kl.4-8, potem schodami
naprzeciwko
7b 10.30 307A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po prawej
7c 9.00 301B wejście główne kl.4-8, potem schodami
naprzeciwko
7d 9.45 306B wejście główne kl.4-8, wzdłuż szatni,
potem schodami po lewej
7e 12.00 203A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po lewej
8a 11.15 306A wejście obok placu zabaw, potem schodami
po lewej
8b 9.45 206B wejście główne kl.4-8, potem schodami
naprzeciwko
8c 10.30 308B wejście główne kl.4-8, wzdłuż szatni,
potem schodami po lewej
8d 12.00 303B wejście główne kl.4-8, potem schodami
naprzeciwko
8e 10.30 208B wejście główne kl.4-8, potem schodami
naprzeciwko

Uczniowie klas czwartych najpierw spotykają się ze swoimi ubiegłorocznymi wychowawcami, a następnie udają się wraz z nimi do:

4a – 111A, tutaj czeka na dzieci p. Anna Kąsiel,

4b – 304B, tutaj czeka na dzieci p. Agnieszka Foksowicz,

4c – 107B, tutaj czeka na dzieci p. Krzysztof Dzierbicki,

4d – 209B, tutaj czeka na dzieci p. Iwona Kowalicka.

Written by 

Rafał Migowski