Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubuję być dobrym uczniem…

14 października w naszej szkole


świętowali nie tylko nauczyciele i pracownicy oświaty, ale również pierwszoklasiści. Śpiewająco udowodnili, że zasługują na miano ucznia Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi. Podziękowania także dla Leny Kostusiak i Julii Zielińskiej z klasy IVc, które debiutowały w roli prowadzących.