BohaterON 2021

  Nasi uczniowie jak, co roku wzięli udział w akcji BohaterON 2021– włącz historię! ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku, która jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, działaniom organizacji przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Uczniowie obyli zajęcia poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, przygotowali wiele pięknych prac: kartek, laurek, listów, plakatów upamiętniających Powstanie Warszawskie, które zostały przesłane do fundacji i będą przekazane żyjącym Powstańcom Warszawskim. Dziękujemy uczniom za wykonanie prac oraz sesji w strojach patriotycznych. Doceniamy wasze zaangażowanie i propagowanie akcji historycznej i patriotycznej.
Aneta Adamczyk, Sylwia Stolińska 

Written by 

Rafał Migowski