Dzień ziemi dla Łodzi. Galante sprzątanie naszego miasta

22 kwietnia 2022r z okazji Dnia Ziemi uczniowie z klasy 7b z Panią Anetą Adamczyk uporządkowali część lasu za naszą szkołą i torami (ul. Krecia/ul. Łabędzia). Oczywiście do akcji sprzątania świata mógł włączyć się każdy uczeń, mieszkaniec Łodzi. Otrzymaliśmy worki, rękawice, ruszyliśmy do pracy, zebraliśmy bardzo dużo śmieci, szkła, itd. Wszystkie odpady zostawiliśmy na prośbę MPO w wyznaczonym miejscu przy ul. Kreciej i wysłaliśmy sms z pinezką lokalizacyjną aby te odpady można było łatwo odebrać. Zachęcamy innych uczniów, nauczycieli, mieszkańców Łodzi do włączenia się do akcji UMŁ i MPO galantego sprzątania świata.
Nasze działania miały na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów, odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. W związku z tym uczniowie zagrali ostatnio w gry o tematyce ekologicznej na stronie www. ekoeksperymentarium.pl, a także świetnie wysprzątali okolice naszej szkoły i zadbali o środowisko naturalne.

Written by 

Rafał Migowski